Historia parafii

Okres międzywojenny - w Wartogłowcu działa Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej

1972

 • dom katechetyczny w Wartogłowcu
 • 30-31 X - zburzenie domu katechetycznego przez ówczesne władze

1973 - 1982

 • katecheza w budynku komunalnym przy cmentarzu

1978 - 1981

 • Co tygodniowe Msze św. odprawiane przy przydrożnych krzyżach na ulicy Dzwonkowej i kapliczce na ulicy Jaskrów

1981

 • ofiarowanie działki 1290 m2 pod kościół przez Jadwigę i Józefa Kiszków
 • kwiecień rozpoczęcie budowy
 • lipiec zalegalizowanie robót i zezwolenie na budowę kościoła budowniczy:  ks. kanonik Eugeniusz Świerzy, projekt: kościoła  inż. arch. Jerzego Szymiczka, konstrukcja: inż. arch. Jerzy Maniura,
 • 5 lipca uroczyste poświęcenie placu budowy przez księdza dziekana Eugeniusza Świerzego, pierwsza Komunia Św. udzielana dzieciom na Wartogłowcu
 • sierpień  początek budowy kościoła -
 • grudzień poświęcenie tymczasowej kaplicy w przyziemiu kościoła

1982

 • kwiecień - ogłoszenie św. Józefa jako patrona parafii
 • początek budowy ścian głównych kościoła
 • 1 maj - pierwszy odpust w Wartogłowcu
 • maj - betonowanie stropu
 • czerwiec - wykonanie dachu
 • lipiec - październik - prace wykończeniowe (elektryczność, tynki, boazerie)
 • sierpień - sprowadzenie dzwonów ( największy MARIA  na pamiątkę 600-lecia Matki Boskiej Częstochowskiej - ofiarowany przez parafię św. Marii Magdaleny , średni JÓZEF zakupiony przez naszą parafię i mały EUGENIUSZ ofiarowany przez księdza Eugeniusza Świerzego
 • 24 październik - wizyta na placu budowy Księdza Biskupa Józefa Kurpasa sufragana katowickiego
 • listopad - dzięki ogromnej ofiarności i społecznej pracy mieszkańców Wartogłowca,  przy wsparciu duchowym i finansowym parafii św. Marii Magdaleny w Tychach i nieocenionym zaangażowaniu księdza dziekana Eugeniusza Świerzego kościół został wybudowany w ciągu jednego roku.
 • 13 listopad - poświęcenie kościoła i dzwonów przez Księdza Biskupa Herberta Bednorza Ordynariusza katowickiego

1983

 • styczeń - erygowanie parafii
 • po raz pierwszy wierni z nowej parafii uczestniczą w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Katowicach-Muchowcu
 • wykończanie pomieszczeń w przyziemiu kościoła, przygotowanie tymczasowego mieszkania dla księdza
 • budowa fundamentu pod dzwonnicę

1984

 • Jubileuszowy Rok Odkupienia
 • 10 marca ogólnodekanalna pielgrzymka do kościoła św. Marii Magdaleny w Tychach
 • wykonanie posadzek i elewacji kościoła

1985

 • obłożenie tarasem schodów kościoła
 • położenie tynku i pomalowanie na biało elewacji kościoła

1986

 • budowa dzwonnicy

1987

 • II Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce i III pielgrzymka Ojca Świętego do kraju
 • wykonanie parkanu wokół kościoła
 • zagospodarowanie otoczenia kościoła

1988

 • wizytacja Biskupa Ordynariusza Damiana Zimonia

1989

 • kupno działki z tyłu kościoła z przeznaczeniem na budowę probostwa

1990

 • tygodniowe rekolekcje wielkopostne i poświęcenie krzyża misyjnego

1991

 • VI Światowy Dzień Młodzieży i kolejne spotkanie w kraju z Ojcem Świętym
 • położenie marmuru w prezbiterium kościoła
 • odnowienie wnętrza kościoła  

1992

 • wizytacja Księdza Biskupa Gerarda Bernackiego

1993

 • pierwsze Misje Święte w parafii
 • wykonanie nowych ławek kościelnych
 • zakupienie stacji drogi krzyżowej

1994 - 1995

 • dalsze prace związane z upiększaniem kościoła i jego otoczenia

1996

 • Wykonanie projektu prezbiterium przez artystę plastyka Macieja Kądzieli
 • pierwsze prace związane z przebudową prezbiterium

1997

 • dalsze prace związane z przebudową prezbiterium
 • zakupienie obrazu "Jezu Ufam Tobie"
 • remont pomieszczeń w przyziemiu kościoła, wymiana okien

1998

 • Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej - uroczysta Msza św. koncelebrowana przez ks. Biskupa Bernackiego, ks. Dziekana Ramolę i ks. proboszcza Anczoka.
 • dalsze prace związane z  odnawianiem i konserwacja kościoła
 • ocieplenie i wykonanie nowej elewacji kościoła
 • wizytacja kościoła przez ks. Biskupa Ordynariusza Damiana Zimonia, udzielenie sakramentu bierzmowania,  poświęcenie obrazu "Dobrego Pasteża" wykonanego przez artystę malarza Czesława Ślosarczyka

1999

 • wielu parafian uczestniczy w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II  w Gliwicach
 • zakończenie robót związanych z nową elewacją kościoła

Wielki Jubileusz Roku 2000

 • 18 marzec - pielgrzymka naszej parafii do Kościoła Jubileuszowego św. Marii Magdaleny w Tychach
 • budowa bocznego ołtarzyka "Miłosierdzia Bożego" (projekt i wykonanie artysta plastyk Maciej Krusz)
 • 10 -17 grudzień - kolejne Misje Święte w naszej parafii prowadzone przez ojców misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, poświęcenie krzyża w prezbiterium kościoła

2001

 • Początek budowy probostwa
 • Ołtarz Matki Boskiej (projekt i wykonanie artysta plastyk Maciej Krusz)

2002

 • Ołtarz św. Barbary - patronki górników
 • Budowa domu parafialnego (probostwa)

2003

 • Budowa domu parafialnego

2004

 • Odnowienie całego wnętrza kościoła
 • Budowa domu parafialnego